Фото без описуМетодичні рекомендації по створенню громадських пасовищ

1. Загальні положення.

1.1. Методичні рекомендації визначають рекомендований механізм по створенню громадських пасовищ з метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі і, впорядкування системи використання кормових угідь (пасовищ). Ці рекомендації визначають механізм створення громадських пасовищ  за рахунок сільськогосподарських земель комунальної власності.

Рекомендації розроблені на підставі Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

1.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, громадські пасовища (ч. 2 ст. 34 Земельного кодексу України).

1.3.Громадяни, зацікавлені в створенні громадського пасовища:

1.3.1 Обирають уповноваженого, на якого покладають обов’язки по організації та документальному оформленні випасання худоби жителів села за рахунок земель запасу державної або комунальної власності.

1.3.2. Розробляють Положення про громадські пасовища.

1.3.3. Уповноважений звертається до відповідної ради з клопотанням про створення громадських пасовищ, щодо якого приймається рішення.

.4. Орган місцевого самоврядування (або уповноважена особа за наявності документів, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради) звертається до розпорядника земель (до органу місцевого самоврядування) із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки .

 До клопотання додаються:

• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки в межах території сільської ради, та її площа;

• копія свідоцтво з ЄДРПОУ;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради);

• рішення сільської ради про створення громадських пасовищ;

• довідка Ф. 6-сільрада (річна) про наявність поголів’я худоби станом на 01.01. поточного року;

• розрахунок потреби в площі земельних ділянок для створення громадських пасовищ в розрізі населених пунктів сільської ради (за матеріалами коригування Схеми поділу земель колективної власності або за потреби на момент звернення);

• документи уповноваженої особи, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради (за потреби).

1.5. Орган місцевого самоврядування (або уповноважена особа за наявності документів що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради), отримавши дозвіл, замовляє розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки для створення громадського пасовища в організації, яка має сертифікованих спеціалістів на виконання робіт із землеустрою.

1.6. Орган місцевого самоврядування звертається до територіального органу  за місцем знаходження земельної ділянки із заявою про отримання Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

До заяви додаються:

• оригінал погодженого відповідно до законодавства проекту землеустрою (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі).

• електронний документ (обмінний файл).

1.7. Орган місцевого самоврядування (або уповноважена особа від громадян за наявності документів, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної ради) звертається до розпорядника земель (органу місцевого самоврядування) із клопотанням про затвердження розробленого проекту землеустрою.

 До клопотання додається:

• оригінал погодженого відповідно до законодавства проекту землеустрою (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі).

• доручення про отримання рішення уповноваженій особі.

1.8. Уповноважений від органу місцевого самоврядування звертається до державної реєстраційної служби (за місцем розташування земельної ділянки) про видачу свідоцтва про право власності органу місцевого самоврядування на земельну ділянку.

До заяви додаються:

• копія свідоцтва з ЄДРПОУ.

• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради).

• копія Витягу з Державного земельного кадастру.

• копія рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

• документи, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної ради), завірені належним чином.