ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами

Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області

у 2020 році

 

Фото без описуДержавна регуляторна політика – це постійний та послідовний курс органів місцевого самоврядування на впровадження оптимального державного управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської та підприємницької діяльності.

Головною метою впровадження засад державної регуляторної політики у сфері господарювання є подолання бар’єрних підходів до державного регулювання, розробка і застосування альтернативних методів аналізу регуляторного впливу, які  базуються на засобах економічного стимулювання і дають можливості досягати тих же цілей з більшими вигодами й меншими витратами для суб’єктів господарювання, держави і суспільства.

Переріслянською сільською радою та її виконавчим комітетом (далі – сільська рада, виконавчий комітет) забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України та проведена робота в цьому напрямі сприяє зменшенню регуляторного тиску на підприємницьке середовище.

Протягом 2020 року здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики сільською радою та її виконавчим комітетом, відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Закон закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає:

- підготовку проекту регуляторного акта, аналізу його регуляторного впливу;

- обов’язкове оприлюднення обох цих документів;

- активну роботу із зацікавленими суб’єктами (проведення громадських слухань, урахування зауважень та пропозицій тощо);

- проведення відстеження результативності регуляторних актів та прийняття на їх підставі рішень щодо доцільності регулювання.

На виконання положень Закону реалізація державної регуляторної політики в громаді проводилась у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення роз’яснювальної роботи по реалізації державної регуляторної політики;

- моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів.

Регуляторними органами є сільська рада, її виконавчий комітет та сільський голова.

Організаційне забезпечення і координацію діяльності щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними органами здійснює фінансовий відділ.

Діяльність сільської ради та її виконавчого комітету була спрямована на подальше вдосконалення правового регулювання господарських відносин, адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, залучення громадськості до обговорення проектів рішень та забезпечення інформаційної відкритості регуляторних процедур.

З метою доступності та прозорості регуляторної діяльності сільської ради та її виконавчих органів розміщено відповідний обсяг інформації на офіційному сайті сільської ради: pererislyanska-gromada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика», який складається з 5 підрозділів: «Планування регуляторної діяльності»; «Оприлюднення проектів регуляторних актів»; «Оприлюднення чинних регуляторних актів»; «Звіти про відстеження регуляторних актів»; «Відомості про регуляторну діяльність, звіти посадових осіб про здійснення регуляторної політики».

У рубриках даного розділу розміщуються всі проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та інша інформація, що стосується реалізації регуляторної політики.

Впровадження державної регуляторної політики передбачає планування діяльності регуляторних органів на наступний календарний рік.

Переріслянською сільською радою у 2020 році прийнято 6 регуляторних актів, а саме:

- рішення № 883-19 від 03.07.2020 року «Про встановлення єдиного податку з 01.01.2021 року»;

рішення № 884-19 від 03.07.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку з 01.01.2021 року»;

- рішення № 885-19 від 03.07.2020 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 01.01.2021 року»;

- рішення № 886-19 від 03.07.2020 року «Про встановлення транспортного податку з 01.01.2021 року»;

- рішення № 887-19 від 03.07.2020 року «Про встановлення туристичного збору з 01.01.2021 року»;

- рішення № 915-21 від 29.09.2020 року «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою»;

- рішення № 916-21 від 29.09.2020 року «Про затвердження Положення про порядок сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади».

Розробникам регуляторних актів постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в громаді, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Сільська рада та її виконавчий комітет будуть і надалі постійно проводити активну роботу спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики, вдосконалення правового регулювання господарських відносин з дотриманням вимог та  норм чинного законодавства.

Особлива увага приділятиметься залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до процесу регулювання та обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на розвиток системи правового захисту діяльності суб’єктів господарювання.

У цілому здійснення регуляторної політики спрямоване на забезпечення відкритості, гласності, доступності нормативно-правової інформації, участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів.

Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики виконавчими органами сільської ради у 2021 році мають стати:

- неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- врахування пропозицій та зауважень від мешканців громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, представників громадських організацій щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів;

- зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом розгляду діючих регуляторних актів сільської ради та її виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до них, зменшення їх кількості;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є економічно недоцільними, непослідовними, неефективними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

 

 

Сільський голова                  Володимир Молдавчук