Кожній сім’ї, в якій народжуються діти надається грошова допомога у розмірі 41 280 гривень. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10320 гривень, решта коштів виплачується рівними частинами впродовж наступних 36 місяців. Впродовж трьох років декретної відпустки щомісячно сплачується за маму єдиний соціальний внесок, що збільшує її страховий стаж.

З 2019 року запроваджено ще один вид соціальної допомоги батькам, які доглядають за дитиною до трьох років – «муніципальна няня».

Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1626 гривень  на відшкодування послуги няні.

1. Як отримати допомогу?

1. Батьки дитини самостійно обирають няню;

2. Укладають з нянею офіційний договір (не потребує нотаріального завірення);

3. Подають до управління соціального захисту населення за місцем проживання наступні документи:

- заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

- заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

- копію договору між отримувачем послуги  та муніципальною нянею;

- підтверджуючі документи щодо оплати муніципальній няні послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

- свідоцтва про народження дитини;

- паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім'я та по батькові,дату його видачі та місце реєстрації;

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги «муніципальна няня».

2. Чи обов’язково мамі виходити на роботу, для того, щоб отримати компенсацію за послугу «муніципальна няня»?

Незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці, вона може укласти договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею та отримати додаткову допомогу на дитину.

3. Яким вимогам повинна відповідати няня?

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91), юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти.

4. Чи можуть родичі дитини – бабуся або дідусь –  бути муніципальною нянею?

Можуть. Потрібно лише зареєструватися або фізичною особою підприємцем або юридичною особою, яка надає послугу догляду за дітьми до 3-х років.

5. Яким має бути договір батьків з муніципальною нянею?

Договір між батьками та нянею має бути укладений у письмовій формі. Розроблення та затвердження типової форми договору законодавством на сьогодні не передбачено. Тому документ може мати довільну форму. Головне, щоб в ньому була зазначена детальна інформація:назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін про послугу, яку надаватиме муніципальна няня.

4. Чи може муніципальна няня мати декілька договорів?

Так, може муніципальна няня мати декілька договорів про здійснення догляду за дитиною до 3-х років.Навіть в межах однієї сім’ї.

5. На який період та у якому розмірі призначається компенсація?

Термін здійснення догляду за дитиною до трьох років повинен бути визначений у договорі, який укладають між собою батьки дитини та муніципальна няня, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років. 
Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» здійснюється у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року (у 2019 році – 1626 грн.).

Фото без опису