Фото без описуДо відома операторів ринку, діяльність яких пов’язана з обігом побічних продуктів тваринного походження.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області звертає увагу суб?єктів господарювання на основі норми та вимоги Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» № 287-УІІІ  (287-19) від 07.04.2015 р..

Згаданий закон набрав чинності  9 травня 2016 року  (на підставі його дії із Закону України «Про відходи» виключено статтю 35-2 Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження). 

ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Закон розроблений з метою забезпечення гармонізації вітчизняного законодавства в сфері поводження з відходами тваринного походження до вимог міжнародного законодавства (Регламентів ЄС №1069/2009 та № 142/2011).

Головною його метою є визначення основних принципів, пріоритетів та ключових завдань формування збалансованої державної політики у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, визначення основних вимог для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти тваринного походження, на різних етапах - від утворення та збору до використання, утилізації або видалення таких продуктів.

Згідно вимог вищезазначеного законодавства, залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини, побічні продукти тваринного походження належать до І-ІІІ категорій. Різні категорії побічних продуктів тваринного походження потребують спеціального поводження з ними.

Закон запроваджує категоризацію і врегульовує питання відповідальності за протизаконне поводження із побічними продуктами тваринного походження, які можуть становити небезпеку для людей та тварин. Крім того, документ є ланкою в ланцюзі державного контролю використання в кормах заборонених складових тваринного походження.

Згідно витягу із статті 20 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження зобов’язані:

1).  направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;

2). розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

3). відшкодовувати шкоду, завдану в наслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження;

4).  забезпечувати:

- безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторі документи, необхідні для здійснення державного  контролю;

-  фіксацію факту виконаних робіт, складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;

- ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження, створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;

- ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації.

Якщо оператор ринку має підстави вважати, що продукти оброблення переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів в обіг можуть становити небезпеку для здоров’я людини та тварини, він протягом дня письмово а також за допомогою телекомунікаційних та електронних засобів зв’язку інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування про це, а також про заходи, вжиті для запобігання виникненню ризиків для людини та тварини

Оператор ринку щомісяця звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, про свою діяльність для запобігання виникненню або зменшення ризиків, що становлять побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів або вводить в обіг.

Прийняття даного Закону сприяє створенню ефективної системи поводження з побічними продуктами тваринного походження, посиленню державного контролю щодо їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації забезпеченню епізоотичного благополуччя в країні, недопущенню розповсюдження збудників інфекційних хвороб, спалаху ряду гостроінфекційних захворювань.