Як пов'язаний автомобільний транспорт  та  забруднення  навколишнього  середовища

Фото без опису

         Автомобільний транспорт є джерелом небезпечних хімічних забруднень атмосферного повітря, водоймищ, сільськогосподарських зон, а також шуму та вібрації, що може впливати на стан здоров'я населення.

         В даний час на частку автомобільного транспорту припадає більше половини усіх шкідливих викидів у навколишнє середовище, які є головним джерелом забруднення атмосфери, особливо  у нашому районі. Основними токсичними компонентами  є оксиди вуглецю, оксиди азоту, альдегіди, вуглеводні, сірчистий газ, сажа та ін. Найбільш смертельний забруднювач повітря - вуглекислий газ в атмосфері, який надходить від автомобілів. Незважаючи на те, що CO2 необхідний для екологічної стійкості, в надзвичайно високих і концентрованих дозах він робить протилежну дію, викликаючи парниковий ефект.

         В ролі основних забруднювачів ґрунтів виступають метали та їхні сполуки. Масовий небезпечний характер носить забруднення ґрунтів свинцем. Сполуки свинцю використовують як добавку до бензину, тому автотранспорт є серйозним джерелом свинцевого забруднення.

         Шкідливі вихлопні гази не єдине чим автомобілі забруднюють і можуть забруднювати повітря, воду і землю. Гальмівний пил, нафта, бруд і бензин, всі грають свою роль у забрудненні, що походить від автомобілів. Всі вони можуть опинитися у воді, яку ми п’ємо, і в повітрі, яким ми дихаємо.

                Забруднення вод транспортними відходами проявляється у зміні фізичних і органолептичних властивостей (порушення прозорості, забарвлення, запаху, смаку), збільшення вмісту сульфатів, хлоридів, нітратів, токсичних важких металів. Автотранспорт також спричиняє негативний вплив акустичним (шумовим) забрудненням. Результати акустичних вимірювань свідчать, що головним джерелом акустичного забруднення у нашому районі  є автотранспорт.  Рівні акустичного забруднення у місті можуть негативно впливати  на здоров'я і самопочуття населення, у тому числі збільшувати кількість серцево-судинних захворювань.
         Акустична оцінка, проведена нашими фахівцями, засвідчила, що в контрольних точках  еквівалентні рівні шуму лише на відстані 50 м від проїжджої частини вулиці відповідають гігієнічним нормативам.          Зменшення  впливу  забрудненого  повітря на здоров’я людини важливо,  як для збереження людських життів, так для і зменшення економічних втрат, пов’язаних із передчасними смертями і хворобами працездатного населення країн.

Змінити ситуацію, що склалася, можливо тільки комплексним підходом до проблем екології.

 

Лікар-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії           О.Жукова