Фото без описуПостановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 №1350 внесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337.

 

 З 01.01.2023 року роботодавці зобов’язані:

1.  У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо протягом двох годин повідомити, з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2:

  • територіальному органу Держпраці;
  • Головному управлінню Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області:

протягом двох годин - за телефоном  0342-53-79-90;

електронною поштою — gu@if.pfu.gov.ua;

не пізніше наступного робочого дня — на паперовому носії за адресою вул. Січових Стрільців, 15 м. Івано-Франківськ, 76018;

  • керівнику підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
  • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
  • уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
  • органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння)        підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 цього Порядку, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);

органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності —територіальному профоб’єднанню;

органу поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

2. Звернутися в заклад охорони здоров’я із запитом щодо надання висновку про ступінь тяжкості травми та стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння згідно «Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості» затвердженого наказом МОЗ України 04.07.2007р. № 370 та протоколу про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин). В разі якщо нещасний випадок спричинив тяжкі наслідки, направити висновок в територіальний орган Держпраці для отримання письмового доручення щодо розслідування нещасного випадку

3Утворити комісію з розслідування нещасного випадку та/або гострого        професійного захворювання (отруєння), що не підлягає спеціальному розслідуванню (далі — комісія).

    Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи.

4.  До складу комісії входять:

керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

представник Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-  Франківській області;

представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);

інші представники підприємства (установи, організації), посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

 

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

 

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК:

АЛГОРИТМ ДІЙ. ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЮ

 

Отримавши інформацію про нещасний випадок або гостре професійне захворювання, необхідно дотримуватися наступного алгоритму дій.

1. Дати не пізніше наступного робочого дня повідомлення про випадок до територіального органу Пенсійного фонду України та Держпраці за місцем настання.

2.  Утворити не пізніше наступного робочого дня комісію з розслідування випадку з зазначенням дати початку і завершення розслідування та направити копію наказу до територіального органу Пенсійного фонду України.

3️. Забезпечити протягом 5 робочих днів розслідування випадку, складання, підписання і надання роботодавцю на затвердження актів за формою Н-1.

4.  Розглянути і затвердити протягом 2 робочих днів акти за формою Н-1.

5. У разі необхідності продовження розслідування випадку для встановлення обставин і причин його настання:

  • заздалегідь (не пізніше останнього робочого дня визначеного терміну розслідування) отримати з Держпраці письмове погодження; 
  • видати наказ на продовження розслідування (рекомендовано наступним робочим днем від дати останнього дня визначеного наказом терміну розслідування;
  • в наказі зазначити строк складання, підписання актів за формою Н-1, надання їх на затвердження (рекомендовано зазначати: «Не пізніше наступного робочого дня після отримання необхідних матеріалів та висновків»); 
  • копію наказу на продовження розслідування надати до територіального органу Пенсійного фонду України не пізніше наступного робочого дня.

6. Організувати протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами, їх прошиття та нумерацію.

7. Надіслати матеріали розслідування до територіального органу Пенсійного фонду України протягом 3 робочих днів після їх формування.

8. Протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних випадків у визначені в акті строки та направити копію наказу до територіального органу Пенсійного фонду України.

9. По завершенню визначених строків виконання наказу про вжиття запропонованих комісією заходів, інформувати в письмовій формі територіальний орган Пенсійного фонду України.

10. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 (далі — повідомлення за формою Н-2) згідно з додатком 25, де зазначається про закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого; смерть потерпілого внаслідок раптового погіршення стану здоров’я, що підтверджується висновком закладу охорони здоров’я; встановлення заключного діагнозу; смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, що підтверджується висновком судово-медичної експертизи про наслідковий зв’язок з нещасним випадком; встановлення інвалідності потерпілому чи його смерть внаслідок одержаної ним травми.

Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними відповідно до вимог цього Порядку.

Додаток 2 - про нещасний випадок / гостре професійне захворювання (отруєння)