Фото без описуЯкщо рішення суду про стягнення аліментів не виконується в добровільному порядку, його примусове виконання покладається на органи державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи боржника. 

Отримання інформації про доходи боржника 

  Для отримання інформації про доходи боржника виконавець протягом 10 днів з дня відкриття виконавчого провадження здійснює заходи шляхом направлення відповідних запитів та виносить постанову про звернення стягнення на доходи боржника.

У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на три місяці щодо отримання інформації про доходи боржника.

 Винесення постанови про звернення стягнення  на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

 Після виявлення офіційних доходів боржника (його місця роботи, одержання пенсії) виконавець виносить постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі — підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

Копія зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі.

Постанова повинна містити: 

  • повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи чи фізичної особи — підприємця, якій надсилається постанова, та її місце проживання;

  • порядок стягнення суми боргу;

  • розмір відрахувань;

  • реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, рахунку приватного виконавця, на який необхідно перераховувати стягнуті кошти;

  • вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти;

  • роз’яснення про відповідальність за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог Закону ( у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника).

Постанова підписується виконавцем.

 Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати та інших доходів боржника.

 

 Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати та інших доходів боржника здійснюється виконавцем за власною ініціативою, в тому числі за заявою стягувача шляхом перевірки правильності та своєчасності відрахувань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та фізичними особами — підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, про що складається відповідний акт.

 За кожною постановою про стягнення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами — підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, щомісяця та після закінчення строку відповідних виплат або у разі звільнення працівника подається окремий ЗВІТ про здійснені відрахування та виплати за встановленою формою. Звіт про здійснені відрахування та виплати долучається до матеріалів виконавчого провадження.

Після надходження до виконавця звіту про здійснення відрахування та виплати у зв’язку зі звільненням боржника виконавець не пізніше наступного робочого дня вносить інформацію про стягнення коштів до виконавчого документа шляхом проставляння відповідної відмітки та до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Особливості відрахувань з доходу боржника:

 Якщо боржник працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати (сезонні роботи в сільському господарстві, на риболовецьких та рибопереробних підприємствах тощо), відрахування проводяться в міру нарахування заробітної плати.

 Якщо боржник працює за сумісництвом на кількох підприємствах, відрахування проводяться із заробітку за кожним місцем роботи на підставі окремо винесених виконавцем постанов.

 У разі якщо боржник отримує заробіток (доходи) у різних місцях, відрахування аліментів із кожного виду виплат здійснюється за окремими постановами про звернення стягнення на доходи боржника згідно з розміром утримання, визначеним виконавчим документом (у разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника).

 Якщо боржник працює у фізичної особи або фізичної особи — підприємця, у якого немає бухгалтера та рахунку в банку, утримані кошти із заробітку боржника перераховуються на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця безпосередньо цими особами.

 Відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості у разі стягнення аліментів — 50 відсотків. Якщо з боржника стягуються аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий час, виконавець у постанові зазначає про стягнення 50% із заробітку боржника для забезпечення поточних платежів. Заборгованість за минулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника.

Наприклад, за двома виконавчими документами боржник зобов’язаний сплачувати аліменти в розмірі 1/4 та 1/3 частини заробітної плати, що умовно відповідає 25% і 33,33% заробітної плати, всього — 58,33%, тоді як законом допущено, що загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати 50%.

 Якщо стягнути аліменти в зазначеному у рішенні суду розмірі неможливо, підприємство, установа, організація, фізична особа — підприємець, фізична особа, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів.

 

Як здійснюється перерахунок стягувачу коштів, стягнутих з боржника ?

 Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, — до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення.

Стягнуті аліментні суми перераховуються виконавцем стягувачу:

  • на зазначений в письмовій заяві рахунок  у банку або іншій фінансовій установі;

  •  чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження.

 Якщо у виконавця відсутні відомості, необхідні для перерахування стягнутих аліментних сум, виконавець письмово повідомляє стягувача про необхідність надання стягувачем відомостей про спосіб перерахування стягнутих аліментних сум та реквізитів рахунку, відкритого у банку або в іншій фінансовій установі, для отримання аліментних сум (за наявності).

 Якщо місце проживання стягувача невідоме, виконавець вживає заходів з метою встановлення місця проживання стягувача.

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД