Фото без опису01 січня 2021 року розпочалася кампанія подання щорічних декларацій за 2020 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»( далі- Закон) передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування:
1) щорічна декларація – подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність (декларація перед звільненням) – подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності. Декларація «перед звільненням» охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями;

3) декларація після звільнення – декларація, яка подається з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

4) декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством.
 

В електронній декларації необхідно зазначати:

  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР), який складається з послідовності восьми та п’яти цифр. Перші 8 цифр – це дата народження у форматі «рік народження, місяць і дата». Даний запис в реєстрі виникає після отримання біометричних документів (закордонного паспорта нового зразка або ID-картки)серію та номер паспорта громадянина України або ID-картки, або свідоцтва про народження;
  • банківські та інші фінансові установи, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (зазначають найменування банку або іншої фінансової установи/ тип рахунку/ номер рахунку);
  •  дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї. Такі дані потрібно заносити до декларації, якщо об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Важливо! Якщо протягом семи днів після подання декларації ви виявили помилку, можна внести зміни та подати виправлену декларацію, однак не більше трьох разів.

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Це положення стосується і звільнених державних службовців, оскільки до моменту подання ними передбаченої декларації після звільнення вони вважаються суб’єктами декларування.

Дещо змінилися правила подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, а саме частиною четвертою статті 52 Закону визначено обов’язок суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (105,1 тис. грн. у 2020 році та 113,5 тис. грн. у 2021 році).

 

Однак такі повідомлення подаються лише службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

Службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, вважаються особи, посади яких належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”, та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої – третьої категорій.

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подають.

Звертаємо увагу, що за несвоєчасне подання або за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування настає адміністративна або кримінальна відповідальність, передбачена чинним законодавством.

 

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД