Фото без описуМетодичні рекомендації щодо

використання коштів державного бюджету для виплати матеріальної грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року

 

1. Ці методичні рекомендації розроблені для визначення механізму використання коштів резервного фонду державного бюджету для виплати матеріальної грошової допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року.

 

2. Кошти резервного фонду державного бюджету спрямовуються на виплату матеріальної грошової допомоги сім’ям загиблих у розмірі 200 тис. гривень на кожного загиблого члена сім’ї та матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню для забезпечення належних умов проживання в таких розмірах:

  •          власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, — 300 тис. гривень на сім’ю;
  •          сім’ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, — 50 тис. гривень на сім’ю;
  •          сім’ям, житлові будинки яких пошкоджені, — 20 тис. гривень на сім’ю.

3. Облдержадміністрація після надходження довідки про внесення змін до розпису державного бюджету забезпечує впродовж трьох робочих днів:

підготовку проекту розпорядження про визначення розпорядників коштів нижчого рівня та здійснює розподіл виділених коштів, відповідно до пропозицій, наданих Департаментом соціальної політики облдержадміністрації;

в установленому порядку надає Головному управлінню Казначейства в області відповідні документи за формами згідно з додатками 15-18 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 (зі змінами) на паперових та електронних носіях.

 

4. Протягом двох робочих днів після отримання коштів облдержадміністрація перераховує отримані суми відповідно до затвердженого розподілу на рахунки розпорядників коштів нижчого рівня, районних державних адміністрацій, міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства.

 

5. Для надання допомоги:

 

списки громадян, яким надаватиметься допомога, складаються та затверджуються райдержадміністраціями та виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, рад об’єднаних територіальних громад.

Списки громадян для надання допомоги відповідно до цього пункту складаються на підставі актів обстеження, складених комісіями, утвореними відповідними органами місцевого самоврядування.

Окремі списки надання допомоги сім’ям загиблих у розмірі 200 тис. гривень на кожного загиблого члена сім’ї (за наявності відповідних підтверджуючих документів, в т. ч. довідки структурного підрозділу з питань цивільного захисту населення).


 

6. Для обстеження житлових приміщень, пошкоджених стихією органами місцевого самоврядування утворюються комісії у складі представників такого органу. У разі потреби до складу комісії залучаються представники правоохоронних органів, державної служби з надзвичайних ситуацій, санітарно-епідеміологічної служби, житлово-комунального господарства, інженери-будівельники, представники проектних та інших установ, представники органів місцевої виконавчої влади та депутати місцевої ради.

Обстеження проводиться комісією в одноденний строк з виїздом на місце на підставі заяви постраждалої особи, що подається до органу місцевого самоврядування за місцем розташування житлового приміщення.

До заяви додаються:

         - копії документів, що підтверджують право власності на житлове приміщення;

         - копії паспорта та ідентифікаційного коду заявника;

         - фото- чи відеофіксацію пошкодженого житла, а також інші додаткові документи, що підтверджують факт пошкодження житлового приміщення.

        

За результатами обстеження комісія складає акт обстеження технічного стану житлового приміщення, в якому визначаються технічний стан об'єкта нерухомості (житлового приміщення, квартири) та основні види пошкодження згідно з додатком.
Члени комісії несуть відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у акті обстеження.
Акт обстеження є основою для складення кошторисного розрахунку вартості виконання ремонтно-відбудовних  робіт.
За результатами обстеження та визначення кошторисної вартості виконання ремонтно-відбудовних робіт комісія відповідно до пункту 2 визначає розмір грошової допомоги та подає відповідні пропозиції до органу місцевого самоврядування, який її утворив.
На підставі актів обстеження та пропозицій комісії орган місцевого самоврядування узагальнює відомості про об'єкти, їх власників (співвласників) та в двохденний строк надсилає їх відповідній райдержадміністрації.
Райдержадміністрація складає на підставі зазначених відомостей зведений реєстр по району у двох примірниках, один з яких у одноденний строк надсилає Департаменту соціальної політики облдержадміністрації, а другий - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. 
Виконавчі  органи міських (міст обласного значення) рад, рад об’єднаних територіальних громад складають на підставі зазначених відомостей зведений реєстр у двох примірниках по місту, об’єднаній територіальній громаді, один з яких у одноденний строк надсилають Департаменту соціальної політики облдержадміністрації, а другий - управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому чи райдержадміністрації.

 
7. Департамент соціальної політики облдержадміністрації узагальнює інформації, надані райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, рад об’єднаних територіальних громад та готує пропозиції до проекту розпорядження облдержадміністрації щодо розподілу коштів резервного фонду державного бюджету.

 

8. Належність сімей до категорії визначають відповідні органи місцевого самоврядування, згідно з умовами пункту 2 цих рекомендацій.

 

9. Допомога виплачується власнику (співвласнику) житлового будинку (квартири).

Допомога співвласникам виплачується пропорційно площі будинку, яка належить кожному з них.

У разі смерті осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, допомога виплачується до встановлення права власності на:

житловий будинок (квартиру) - дієздатним членам сім'ї, які на момент смерті власника будинку були у ньому зареєстровані, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи або особи, цивільна дієздатність яких обмежена, - опікуну, піклувальнику;

житловий будинок (квартиру), у якому не зареєстровано членів сім'ї померлого, - спадкоємцям.

У разі коли за допомогою звернулося кілька зареєстрованих членів сім'ї, опікунів, піклувальників, спадкоємців, допомога виплачується за рішенням райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад або рад об’єднаних територіальних громад кожному із заявників пропорційно.

Виплата матеріальної допомоги сім’ям загиблих здійснюється пропорційно кожному члену сімї.

Списки для надання допомоги одержувачам, зазначеним в абзацах четвертому і п'ятому цього пункту, складаються і затверджуються органами місцевого самоврядування.

 

10. На підставі зазначених списків управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, оформлюють в установленому порядку документи, необхідні для перерахування коштів одержувачам допомоги.

 

11. Кошти використовуються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 (із змінами), з урахуванням особливостей, визначених цими методичними рекомендаціями.

 

12. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства, відображення операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих  бюджетів здійснюється відповідно до законодавства.

 

13. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів несуть райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, рад об’єднаних територіальних громад.