Фото без опису

 

Програма підтримки

волонтерської діяльності Переріслянської територіальної

громади на 2023-2027 роки

 

Програма підтримки розвитку волонтерської діяльності розроблена в межах впровадження проєкту, який реалізує ГО «ТИЗМІНИ» у межах Програми «Спільнодія», яка виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень і ГО «Разом проти корупції» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

В документі враховано Типову цільову Програму сприяння розвитку волонтерської діяльності розроблену в межах впровадження проєкту  Ради Європи «Зміцнення громадської участі демократичному процесі прийняття рішень в Україні». 

Метою Програми є вирішення соціальних, гуманітарних і екологічних проблем через залучення жителів до волонтерської діяльності; залучення гуманітарної і благодійної допомоги всеукраїнських і міжнародних волонтерських ініціатив; налагодження ефективної співпраці та консолідації зусиль волонтерських ініціатив з органами місцевого самоврядування
 

Паспорт громади

 

1.

Назва Програми

Програма підтримки волонтерської діяльності в Переріслянській територіальній громаді на 2023-2027 роки

2.

Мета Програми 

Створення сприятливих умов для розвитку волонтерської діяльності в територіальній громаді.

3.

Підстави для розробки Програми

Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про волонтерську діяльність”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, Бюджетний кодекс України, Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки, затвердженої Указом Президента України №487/2021, Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021 – 2025 роки, затверджена постановою КМУ від 02.06.2021 № 579.

4.

Замовник Програми

 

5.

Головний розробник Програми

 

6.

Відповідальний за виконання програмних заходів

 

7.

Основні завдання Програми

1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів у територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності.

2. Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

3. Популяризація, посилення участі членів громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійної інформаційно-просвітницької кампанії.

4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та розв'язання питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж.

8. 

Період реалізації Програми 

2023-2027 роки.

9. 

Основні джерела фінансування заходів Програми

  

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Необхідність сприяння розвитку волонтерства.

 

В Україні відбувся потужний сплеск волонтерського руху після анексії Російської Федерацією територій України та воєнної агресії в 2014 році. Другий етап бурхливого розвитку волонтерства розпочався внаслідок повномасштабної війни Російської Федерації проти держави України у 2022 році. Волонтери нарівні з іншими державними інституціями та органами місцевого самоврядування активно підтримують Збройні сили України, підрозділи сил територіальної оборони, організовують роботу щодо соціального захисту громадян у населених пунктах надаючи гуманітарну та медичну допомогу, працюють у напрямку адаптації тимчасово переміщених осіб.

Українське суспільство відпрацювало механізм надання оперативної допомоги тим, хто цього потребує. Маючи волонтерський досвід та непереборне бажання підтримувати свою армію, захищати країну та землю, українці та українки швидко залучають внутрішні та зовнішні ресурси для закриття найрізноманітніших запитів в громадах.

Враховуючи впровадження в Україні європейських практик взаємодії держави та громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, є необхідним надати матеріально-технічну, організаційну підтримку інститутам громадянського суспільства, діяльність котрих направлена соціальний захист населення шляхом затвердження в громадах програми сприяння розвитку волонтерства.

Програма підтримки волонтерської діяльності дозволить утвердити потужний розвиток волонтерства та зробити його постійним діючим рухом, а також підтримати зусилля активістів в цих напрямках.

Активне становлення та розвиток волонтерської діяльності в територіальній громаді дозволяє ефективно розв'язувати найкритичніші проблеми місцевого та національного рівня в короткі терміни.

Програма підтримки волонтерської діяльності спрямована на посилення волонтерської діяльності за такими напрямами:

 • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 • здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
 • надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
 • надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
 • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 • надання волонтерської допомоги Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

 

Розділ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

На сьогодні, незважаючи на високий рівень суспільної підтримки волонтерської діяльності, більшість жителів не залучені до неї, що актуалізує питання популяризації переваг волонтерства. Крім того, потребує уваги питання сприяння розвитку волонтерської діяльності як одного з основних напрямів діяльності громадянського суспільства.

Органи місцевого самоврядування уникаючи втручання у діяльність волонтерських ініціатив, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають створювати сприятливі умови для розвитку волонтерства, громадської активності, підвищення рівня самоорганізації жителів та впроваджувати інструменти громадської участі у прийнятті та реалізації владних рішень. Тому Програма підтримки волонтерської діяльності передбачає посилення взаємодії волонтерських ініціатив, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів з органами місцевого самоврядування.

Хоча останні роки засвідчують тенденцію збільшення кількості волонтерських ініціатив, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів по всій Україні, але процес зростання ще потребує стійкості, збільшення інформації щодо можливості доступу до волонтерства, популяризації волонтерської діяльності, формування позитивної культури та іміджу волонтера, фінансової та правової грамотності ведення волонтерської, благодійної діяльності. Крім того, незважаючи на стабільний та порівняно високий рівень довіри суспільства до громадських організацій та волонтерів, що фіксується в різноманітних дослідженнях протягом останніх років майже не збільшується частка тих українців, які є членами громадських об’єднань або беруть активну участь у їхній діяльності, чи, принаймні, готові періодично долучатись до окремих ініціатив, як волонтери.

Серед загальноукраїнських проблем, які уповільнюють розвиток волонтерства, також є слабка матеріально-технічна база та матеріально-фінансова нестабільність громадських об’єднань, відсутність масової освіти з тематики волонтерства, низька медіаграмотність, повільна зміна культури управління влади у сфері підвищення відкритості і незначне поширення цінностей діалогу та партнерства в суспільстві.

Проблемним питанням залишається і низький рівень інституційного розвитку організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, відсутність стабільного залучення професійних кадрів та фінансових і матеріальних ресурсів, сталих практик партнерства з органами місцевого самоврядування, бізнесом.

Вище зазначені проблеми актуалізують потребу ефективної комунікації, організацій та установ, що залучають волонтерів з місцевою владою, а також кооперації між собою, обміну досвідом та кращими практиками задля збільшення залучення зовнішніх ресурсів та реалізації як місцевих, так і національних проблем. А в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України, сучасних територіальних і глобальних викликів, вирішення піднятих складнощів набувають ще більш особливої важливості та необхідності збільшення інституційної стійкості та громадянської згуртованості України.

Розділ ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Програма передбачає проведення протягом 2023–2027 років заходів, спрямованих на розвиток волонтерства, зростання включеності жителів у волонтерську діяльність та активізацію їхньої залученості у суспільно значущі сфери життя громади; налагодження конструктивної співпраці місцевої влади з організаціями та установами, що залучають волонтерів; збільшення зовнішніх ресурсів для розв'язання місцевих проблем; посилення рівня довіри жителів до влади, у т.ч. через підтримку волонтерських ініціатив спрямованих на розв'язання проблем пов’язаних з волонтерською діяльністю в громаді; створення сприятливих умов для розвитку волонтерства та мереж; проведення різноманітних освітніх заходів, навчальних семінарів, форумів, конференцій; покращення матеріально-технічної бази волонтерських ініціатив та посилення організаційної та інституційної підтримки організацій та установ, що залучають волонтерів; впровадження постійної інформаційно-просвітницької кампанії та інше.

Термін виконання Програми – п’ять років (2023 – 2027 роки).

Заходи Програми фінансуються коштом бюджету — сільської територіальної громади та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Розділ V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями реалізації Програми є:

 • Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності.
 • Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів.
 • Популяризація, посилення участі членів громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійної інформаційно-просвітницької кампанії.
 • Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та розв'язання питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж.

Заходи Програма підтримки волонтерської діяльності Переріслянської територіальної громади на 2023-2027 роки наведені у Додатку 1.

 

Розділ ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється коштом бюджету територіальної громади, передбачених у бюджеті територіальної громади на відповідний рік, і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету територіальної громади. Додатковими джерелами фінансування Програми є кошти, які були отримані у вигляді фінансової та технічної допомоги, міжнародних грантів, гуманітарної та іншої допомоги, яка не заборонена чинним законодавством України. 

Розпорядниками коштів, виділених на заходи з розвитку волонтерської діяльності в територіальній громаді, є виконавчі органи, а також комунальні установи та заклади територіальної громади. 

Реалізація цієї програми надасть можливість залучити додаткові позабюджетні ресурси для реалізації місцевих цільових програм, зокрема: соціального захисту населення, благоустрою, охорони здоров’я, соціально-економічного розвитку, молоді та спорту та інших.

Додаток 1.

Заходи Програми підтримки волонтерської діяльності у Переріслянській територіальній громаді на 2023-2027 роки

 


№ з/п

Перелік напрямів та зміст заходів   

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)

Очікуваний 

результат

Сільсь-
кий бюджет

Інші джерела фінансування

Всього

1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності

1.1.

Проведення органами місцевого самоврядування конкурсу або включення в існуючі конкурси, проєктів для громадських об’єднань та благодійних організацій щодо розвитку та залучення жителів до волонтерства в територіальній громаді.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів.


 

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення кількості волонтерів в громаді та волонтерських послуг для вирішення гуманітарних проблем в громаді. 

Збільшення рівня професійності та матеріально-технічного забезпечення волонтерських ініціатив.

1.2.

Надання автомобільного транспорту (легкового та вантажного) організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів для виконання окремо визначених завдань.

- Профільні відділи/управління сільської ради;
- Комунальні установи та заклади.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Посилення інституційної спроможності організацій та установ, які залучають волонтерів, а також спроможність залучати гуманітарну допомогу та виконання визначених завдань.

1.3.

Виділення приміщення для складу гуманітарних речей, яким можуть користуватися організації, що здійснюють прийом, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги. Робота складу адмініструється організаціями, що здійснюють вище зазначену діяльність та органами місцевого самоврядування. 

- Профільні відділи/управління сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Посилення інституційної спроможності організацій та установ, які залучають волонтерів, а також спроможність залучати гуманітарну допомогу. 

1.4.

Підтримати створення та матеріально-технічно забезпечити діяльність інформаційно-ресурсного центру “Волонтерський хаб” в одному з зручних для громади  приміщень та за координації коаліції волонтерських ініціатив. 

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Збільшення кількості публічних  та волонтерських заходів проведених установами, організаціями та волонтерськими ініціативами за підтримки Волонтерського хабу.

Збільшення кількості наданих консультацій в рамках Волонтерського Хабу, а також посилення горизонтальних та вертикальних мереж.

1.5.

Створення електронного ресурсу/платформи/розділу на сайті сільської ради з інформацією пов’язаною з волонтерською діяльністю в територіальній громаді. 

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;
- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Забезпечення  органів місцевого самоврядування, ЗМІ, донорів та громадськості актуальною інформацією про волонтерську діяльність в громаді, функціонування організації та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

Формуються партнерські мережі, налагоджується координація між організаціями та волонтерами, покращується взаємодія в ланцюгу потреб та пошуку рішень. 

2. Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів 

2.1.

Проведення навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних  та інших неприбуткових організацій, комунальних установ та закладів.

- Профільні управління/відділи сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня професіоналізму в волонтерському менеджменті та фінансовій грамотності  громадських об'єднань, благодійних  та інших неприбуткових організацій. Збільшення кількості залученої гуманітарної та благодійної допомоги цими організаціями.

2.2.

Запровадження в закладах освіти громади освітнього курсу з “Громадянської освіти”, який включає також модулі щодо: основи  волонтерської та благодійної діяльності; основи законодавства, що регулює волонтерство; культури волонтерства; загальних понять життєдіяльності громадянського суспільства; форм публічної громадської активності та самоорганізації населення з обов’язковими  практичними заняттями.

- Профільний відділ/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Освітні заклади всіх форм власності в територіальній громаді.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Розвиток волонтерських та громадянських компетенцій у школярів. Збільшення волонтерських ініціатив до яких залучаються чи проведуть школярі.


 

2.3.

Проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та закладів щодо роботи з волонтерами та організацію власних волонтерських ініціатив, спрямованих  на залучення та координацію волонтерів. 

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення професійного рівня працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та закладів з питань волонтерства. Збільшення кількості волонтерів, яких залучили ОМС, комунальні установи та заклади до волонтерської діяльності та акцій.

2.4.

Проведення заходів з метою залучення жінок, жінок та чоловіків в декретних відпустках, багатодітних матерів та чоловіків, внутрішньо переміщених осіб, жителів літнього віку до волонтерської діяльності.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Забезпечення рівних умов і можливостей в територіальній  громаді щодо залучення до волонтерської діяльності. Збільшення кількості громадян, які здійснюють якісну та цілеспрямовану волонтерську діяльність.

2.5.

Здійснення ознайомчих, освітніх та інших візитів в дружні територіальні громади та інші регіони з метою вивчення та популяризації кращої практики волонтерської діяльності, залучення громадськості, використання різноманітних форм демократії участі установ та організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів та волонтерських ініціатив.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня професіоналізму та знань щодо кращих практик в волонтерській діяльності. Підвищення рівня мережування між організаціями та установа, що залучають волонтерів, збільшення кількості залучених волонтерів, благодійної та гуманітарної допомоги в громаду.

3. Популяризація, посилення участі жителів громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійної інформаційно-просвітницької кампанії

3.1.

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії  з  метою популяризації волонтерської діяльності,  формування позитивної культури та іміджу волонтерства. В тому числі розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів та їх поширення через ЗМІ, соціальні мережі тощо.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня поінформованості жителів щодо волонтерства. Збільшення кількості жителів, що долучилися до волонтерства чи створили власні волонтерські ініціативи. Організації активно залучають волонтерів до своєї діяльності. 

3.2.

Залучення до інформаційно-просвітницької кампанії з розвитку волонтерства в громаді лідерів громадської думки (громадських діячів, військових, блогерів, експертів, відомих особистостей, знаменитостей тощо), які мають досвід волонтерської діяльності.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Формування позитивного образу волонтера, популяризація волонтерського руху в громаді.

3.3.

В рамках святкування “Дня Міста”/“Дня громади” запровадити щорічний конкурс (премії) – “Волонтер року”, “Краща волонтерська організація року”, “Кращий благодійник року”, “Громадська організація року”, які залучають волонтерів до проєктів.

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

- Проєкти міжнародної технічної допомоги тощо.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня активності жителів громади щодо волонтерської діяльності. Формування позитивного образу волонтера, популяризація волонтерського руху в громаді.

3.4.

Здійснення інформаційної підтримки заходів, що проводяться на базі приміщень — сільської ради чи комунальної власності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, а також поширення  інформаційних продуктів розроблених в рамках цих заходів чи діяльності.

- Профільні відділи/управління сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня поінформованості жителів щодо волонтерства та можливості долучення до нього. Формування позитивного образу волонтера. Сприяння залученню жителів, організацій та установ до волонтерської діяльності.

3.5.

Сприяння в організації та проведенні для жителів тренінгів, семінарів, навчань, засідань дискусійних клубів із актуальних питань волонтерської діяльності, соціального капіталу та згуртованості. 

- Профільні відділи/управління сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Підвищення рівня долученості жителів до волонтерства в громади, самоорганізованості та ініціювання волонтерських рухів. 

4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та розв'язання питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж

4.1.

Включення організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування.

- Сільська рада;

- Виконавчий комітет сільської ради;
- Профільні відділи/управління сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та розв'язання питань місцевого значення.

4.2.

Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності.

- Сільська рада;

- Виконавчий комітет сільської ради;

- Профільні відділи/управління сільської ради;

- Комунальні установи та організації.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Об’єктивні відомості про ставлення та залученість жителів у волонтерську діяльність.

4.3.

Проведення слухань та обговорень в постійних депутатських комісіях ради щодо виконання Програма підтримки волонтерської діяльності за участю організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

- Депутатські комісії сільської ради;

- Секретар сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Створення умов для презентації та обговорення ключових показників реалізації Програми та можливості оперативного редагування заходів в ній.

4.4.

Забезпечення щорічного розгляду на засіданні сесії сільської ради питання про стан розвитку волонтерства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання за участю представників організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

- Сільська рада;

- Виконавчий комітет сільської ради.

2023

2024

2025

2026

2027

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Створення умов для презентації та обговорення ключових показників розвитку волонтерства в громаді з органами місцевого самоврядування та забезпечення можливості оперативного розв'язання проблеми пов’язаних з розвитком волонтерства.