Фото без опису19 липня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX, яким внесено низку важливих змін до чинного законодавства про працю.

         Зокрема, важливих змін зазнали норми законодавства щодо порядку звернення громадян до суду в разі виникнення трудових спорів в частині строків таких звернень.

         Частини перша та друга статті 233 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) (строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів) викладені у такій редакції:

  • працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті;
  • із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, – у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні.

         Звертаємо увагу! Раніше частина друга статті 233 КЗпП визначала, що в разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

         Якщо не йдеться про порушення трудових прав при звільненні, то діє загальний строк для вирішення трудових спорів – 3 місяці.

         Якщо працівник з поважних причин пропустив установлені строки для звернення до суду, то відповідно до ст. 234 КЗпП суд може поновити ці строки.

         У ст. 234 КЗпП вказано, що поновлення строків, пропущених з поважних причин, можливе, якщо з дня отримання копії наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні (ст. 116 КЗпП), минуло не більше одного року.