Фото без описуГоловне  управління  статистики  інформує. 

За  результатами  діяльності  у  2020р.,  за  попередніми  даними, малими підприємствами області отримано 636 млн.грн прибутку проти 697,4 млн.грн збитку у 2019р.

Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування малих підприємств області у 2020р. сформовано, в основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств сфери оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (292 млн.грн прибутку), сільського, лісового та рибного господарства (261 млн.грн), фінансів та страхування (260,2 млн.грн), будівництва (114,4 млн.грн). З прибутками завершили рік і підприємства сфери професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікації, операцій з нерухомим майном, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, надання інших видів послуг, освіти.

Разом з тим, негативний фінансовий результат до оподаткування у 2020р. допущено підприємствами промисловості (272,8 млн.грн збитку), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (145,2 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (10,5 млн.грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (1,4 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 77,1%, отримано 2222,2 млн.грн прибутку, що більше обсягів прибутку 2019р. на 16,3%. Основна частина прибутку від загальнообласного обсягу сформована підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (23,1%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотран-спортних засобів і мотоциклів (19,1%), промисловості (18%), фінансів та страхування (12,8%), будівництва (9%). Частка підприємств, що здійснюють діяльність у сфері операцій з нерухомим майном, професійної, наукової та технічної діяльності, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності у формуванні обсягів прибутку склала майже 13%.

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості (понад 74% обсягу прибутку промисловості), а саме: підприємствами з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції; гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування.

У 2020р. збитковими підприємствами області, частка яких становила 22,9%, допущено 1586,2 млн.грн збитку проти 2608,2 млн.грн у 2019р. Найбільші обсяги збитку у підприємств промисловості (42,5% від загальної суми збитків), сфери сільського, лісового та рибного господарства (16%), адміністративного та допоміжного обслуговування (10,9%).

Більше половини (55,4%) обсягів збитку у промисловості допущено промисловими виробництвами, що здійснюють постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, четверта частина – підприємствами добувної промисловості і розроблення кар'єрів.

Рівень рентабельності операційної діяльності малих підприємств області склав 4,8%, всієї діяльності – 2,2%.

Станом на 1 січня 2021 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості малих підприємств області склали відповідно 32,1 та 12,2 млрд.грн.

За видами економічної діяльності основна частина заборгованості припадала на підприємства, що здійснюють діяльність у сфері  оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 20,8% дебіторської та 23,6% кредиторської, операцій з нерухомим майном – 26,4% та 10,5%, промисловості – 14,3% та 24%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,3% та 15,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 13,5% та 8,6% відповідно. У структурі дебіторської заборгованості 18,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 67,5% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.