Чумбей Володимир Васильович голова постійної комісії
Федорко Микола Іванович член постійної комісії
Рубінський Михайло Михайлович член постійної комісії

Шовгенюк Надія Василівна

член постійної комісії

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 Основні напрямки роботи:

 1. - бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток земельних відносин  та  охорони  навколишнього природного середовища,  які вносить на  розгляд ради, готує доповіді  та  співдоповіді;
 2. - вирішення питань щодо адміністративно-територіального устрою села;
 3. - розробляє за дорученням  ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, готує і  подає висновки  з цих питань;
 4. - бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних  катастроф,  стихійного  лиха,  епідемій  та  інших  надзвичайних  ситуацій;
 5. -розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на  спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу;
 6. - попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, місцевого  бюджету і звіти  про їх  виконання, вносить по  них свої зауваження і пропозиції;
 7. - розробка концептуальних засад природоохоронної політики в селі, управління охороною навколишнього природного середовища, впровадження екологічно чистих технологій;
 8. - проведення природоохоронних та відновлювальних заходів, розробки правил щодо розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства;
 9. - здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 10. -  приймає участь в підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, які вносяться на розгляд сільської ради.
 11. -  робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою громади тощо.