Жидак Ірина Іванівна голова постійної комісії
Бойко Оксана Василівна член постійної комісії
Остап’юк Олена Олександрівна член постійної комісії
Андрейчук Микола Юрійович член постійної комісії

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, охорони здоров’я та соціального захисту населення, фізичної культури і спорту (гуманітарних питань) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

 1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;
 2. звіти про виконання програм і бюджету;
 3. питання створення умов для розвитку культури;
 4. питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 5. питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 6. питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 7. питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації , сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 1. питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 2. питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
 3. питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради,
 4. питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
 5. питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 6. питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
 7. питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
 8. питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 9. питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
 10. питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
 11. питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
 12. питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.