Фото без опису

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

кондитерського цеху «Гаврилівські солодощі»

Фізичної особи-підприємця Сем’янів Івана Васильовича

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович (ФОП Сем’янів Іван Васильович)

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2445217659

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Поперечна, буд. 16, +380977629203, torytik1@ukr/net

Місцезнаходження об’єкта: 78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул.Українська 196 в

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кондитерського цеху «Гаврилівські солодощі». Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров, пелет, випіканні та остиганні продукції, зберіганні борошна, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димова труба печей на пелетах LFRNP-6080 (1),(2), димова труба котла Аtmos DC 25S, вентиляційна труба печей на пелетах LFRNP-6080 (1),(2), вентиляційна труба від конвекційної печі Мiwe aero 8.64, труба дизельгенератора PRAMAST VG - R25 та неорганізоване джерело - приміщення остигання і зберігання продукції.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ФОП Сем’янів Іван Васильович (кондитерський цех «Гаврилівські солодощі») виявлено 6 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФОП Сем’янів Іван Васильович утворюються забруднені речовини, а саме: оксид вуглецю - 0,0686 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,1066 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0513 т /рік; метан - 0,0006т/рік; вуглецю діоксид – 44,54 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,0008 т/рік; спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,2736 т/рік; оцтова кислота - 0,0281 т/рік; ацетальдегід - 0,0049 т/рік; акролеїн – 1,03Е-11 т/рік; аміак - 0,00002 т/рік; бенз(а)пірен – 7,2Е-08 т/рік; діоксид сірки - 0,0017 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,0081 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ФОП Сем’янів Іван Васильович впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.