Фото без опису

Мобінг – це систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця / окремих працівників / групи працівників трудового колективу спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, які проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Як виявити мобінг?

 • стосовно працівника створюється напружена, ворожа, образлива атмосфера (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
 • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
 • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
 • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
 • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);
 • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Як захистити свої права?

 1. Збирати докази (наприклад, покази свідків, фото-, відео- докази, накази роботодавця, робоче листування тощо).
 2. Звернутися до:
 • роботодавця із письмовою вимогою усунути відповідні порушення;
 • територіального органу Державної служби з питань праці (посадові особи уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 173-5 КУаАП);
 • суду (при цьому у разі підтвердження факту вчинення мобінгу судовим рішенням, яке набрало законної сили, особа матиме право на відшкодування шкоди, заподіяної через мобінг);
 • правоохоронних органів (у випадку, коли відповідні діяння мають ознаки кримінально караних, наприклад, повʼязані із домаганням, сексуальним насильством тощо).

         Якщо судовим рішенням, що набрало законної сили, підтверджено факт вчинення мобінгу, працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням.