Допомога на дітей одиноким матерям є одним із видів державної допомоги сім'ям з дітьми. На її отримання мають право одразу декілька категорій осіб:

 1. одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини;

 2. мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії).

При цьому реєстрація шлюбу такими особами не впливає на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

За загальним правилом допомога виплачується на дітей до 18 років. У випадку, коли діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звертатися по допомогу можна до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Однак варто пам'ятати, що допомога призначається не на весь строк (наприклад, до досягнення дитиною 18-річного віку), а лише на 6 місяців з дати звернення. Відповідно для продовження виплат треба кожні 6 місяців переподавати заяву та пакет документів. Виключення з цього правила передбачені Постановою Кабміну від 07.03.2022 № 214. Так, на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення / скасування продовжується строк виплати і виплачується за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення призначена раніше допомога на дітей одиноким матерям.

При цьому необхідні для призначення виплат документи слід буде подати протягом місяця після припинення / скасування воєнного стану.

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям не є сталим. Він напряму залежить від доходів родини за попередні шість місяців до дня звернення. Так, згідно з Постановою Кабміну від 27.12.2001 № 175 допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

При цьому попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям. Розмір раніше виплаченої допомоги на дітей одиноким матерям в розрахунок не береться. Однак у разі, якщо в перерахунку на 1 члена сім'ї він буде більше прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, у виплаті допомоги відмовляється.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання та надати пакет таких документів:

 • заяву про призначення допомоги встановленого зразка; 

 • оригінал паспорта заявника;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини або довідка про народження із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абз. 1 ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

 • копію рішення про усиновлення (для усиновлювачів); 

 • довідку про навчання дитини (якщо дитині виповнилося 18 років і вона навчається на денній формі);

 • декларацію про доходи та майно; 

 • довідку про взяття на облік ВПО заявника та дитини (якщо вони є ВПО);

 • реквізити банківського рахунку для отримання соціальних виплат.

Додатково у разі смерті одного з батьків дитини, що не отримує на дитину пенсію у зв’язку із втратою годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, мати або батько дитини подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дитину зазначені пенсію та державну соціальну допомогу. Відповідно до Постанови Кабміну від 27.12.2001 № 1751 виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

 • позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

 • смерті дитини;

 • смерті отримувача допомоги.

Разом з тим виплата допомоги може бути зупинена у разі:

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

 • тимчасового працевлаштування дитини.

 

Крім того, виплата може бути припинена з таких підстав:

 • якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;

 • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

 • за заявою уповноваженого представника сім'ї - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;

 • якщо діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та входять до складу сім’ї, відсутні на навчальних заняттях з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд, - з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей;

 • у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, - з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

 

Сектор Надвірнянське бюро правової допомоги

відділу безоплатної правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД