Фото без описуЯк часто ми даємо гроші в борг? Та доволі часто - відповість кожен, це невеликі суми, які позичальник повертає доволі швидко. Коли діло стосується великих сум або сум в іноземній валюті, як забезпечити повернення коштів в майбутньому. Позичальник обіцяє повернути кошти в зазначений строк. В разі недотримання строків чи взагалі факту їх неповернення, особа, яка надає грошові кошти – позикодавець, залишається тільки з тими самими обіцянками.

Що таке боргова розписка?

Боргова розписка – це текстовий документ, який засвідчує факт отримання грошей або цінного майна в борг на умовах вкладеного усно договору. Позичальник власним підписом підтверджує отримання коштів у тимчасове користування та зобов'язання повернути їх на вимогу або у вказаний термін.

Чи має боргова розписка юридичну силу?

Застосовуючи статтю 1046 Цивільного кодексу України (яка містить поняття договору позики, згідно з яким за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості, а договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками). Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суд наголошує на тому, що за своїми правовими ознаками договір позики є реальною, односторонньою угодою, на підтвердження якої може бути надана розписка позичальника, що є доказом укладення договору позики. Тобто, підтвердженням факту укладення договору позики є складена належним чином боргова розписка, однак, поняття боргової розписки є вужчим, ніж поняття договору позики.

Відповідно ч. 1 ст. 1047 Цивільного кодексу України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На даний момент в Україні неоподатковуваний мінімум доходів громадян складає 17 гривень. Отже, якщо розмір позики становить більше 170 гривень, то сторонам треба дотриматися простої письмової форми укладення боргової розписки. Чинне цивільне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення таких правочинів.

Зміст боргової розписки.

Розписку варто писати від руки саме позичальником, адже в разі настання судового процесу автора написаного можна ідентифікувати за допомогою почеркознавчої експертизи.

 

Розписка має містити таку інформацію:

• назва документа – «Розписка»;

• дата та місце складання розписки;

• прізвище ім’я та по батькові позичальника, його паспортні дані та місце проживання (також місце фактичного проживання у разі, якщо місце реєстрації та місце проживання не співпадають);

• прізвище ім’я та по батькові позикодавця, його місце проживання і паспортні дані;

• предмет позики: якщо це грошові кошти, то треба в цифровому вираженні та прописом зазначити, в якому розмірі надається позика, а якщо це річ, визначені родовими ознаками, необхідно обов’язково зазначити найменування речі та вказати їх число, вагу, міру

• дата, коли борг повинен бути повернутий;

• особистий підпис боржника;

• прізвище ім’я та по батькові свідків (щонайменше двох) їх паспортні дані та місце проживання (у тому числі фактичного проживання), підписи.

Виходячи з вищевикладеного зі змісту розписки може бути встановлено, що відбулася передача певної суми коштів (речі) від позикодавця до позичальника та підтверджується зобов’язання повернути грошові кошти (речі).

Що робити, якщо позичальник не повертає борг?

Якщо позичальник вчасно не віддав борг, позикодавець має право вимагати його повернення виставивши йому письмову претензію. ЇЇ слід надіслати поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або вручити особисто боржнику. Якщо письмова претензія вручається особисто, то обов’язково отримувач повинен розписатись і зазначенням ним дати отримання на копії претензії. Позичальник відмовляється від претензій, позикодавець має право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення боргу.

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД