Фото без описуОренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою (землекористування, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Порядок дострокового розірвання договору оренди землі має свої певні особливості. Відповідно до чинного законодавства, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором оренди (ч. 4 ст. 31 Закону України «Про оренду землі»).

Законодавство України визначає два можливі шляхи для дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки: за згодою сторін; за рішенням суду.

Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону України «Про оренду землі», договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. Відповідно до ч. 2 статті 188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Додатком до пропозиції повинна бути додаткова угода про дострокове розірвання договору оренди, якою визначатимуться усі істотні умови повного припинення господарських зобов’язань між сторонами. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду (ч. 3 ст. 188 ГК України). У разі прийняття пропозиції договір вважається розірваним за згодою сторін (про що інша сторона повідомляється письмово або сторонами складається єдиний документ).

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

Договір вважатиметься достроково розірваним з дати, визначеної у тексті підписаної сторонами додаткової угоди або з дати набрання законної сили судового рішення. Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо не зареєструвати припинення права оренди земельної ділянки, то орендодавець не зможе вчиняти будь-яких правочинів з земельною ділянкою, а в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою.

Отже, для розірвання договору оренди землі, орендодавцю необхідно звернутися з пропозицією про дострокове розірвання договору оренди землі до орендаря земельної ділянки, з яким укладено договір оренди землі. У випадку відмови орендаря від дострокового розірвання договору оренди землі за згодою сторін, або неодержання відповіді на пропозицію щодо дострокового припинення договору у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, орендодавець може звернутись до суду із позовною заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки.

 

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД