Фото без описуПереріслянська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади, головний спеціаліст відділу земельних віддносин, сільського господарства, агропромислового комплексу та екології :

Вимоги до кандидата:

- вища освіта не нище ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Повинен знати:

 • Закон України «Про місцеве самоврядування України»
 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 • Закон України «Про боротьбу з корупцією»
 • Конституцію України,
 • Володіти знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування, управління земельними ресурсами.

Повинен знати основні програми роботи на компютері.

Для участі в конкурсі необхідно подати:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- особову картку;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- декларація про доходи ;

- особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи можуть також надсилатися на поштову адресу та/або електронну адресу:

78420, вул. Січових Стрільців, 21, село Перерісль, Надвірнянський район, Івано-Франківська область

е-mail:  rada-pererislj@ukr.net

тел. для довідок: 0979752773

 

ПЕРЕЛІК   ПИТАНЬ  НА  КОНКУРС 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

28. Повноваження Автономної Республіки Крим.

29. Органи місцевого самоврядування в Україні.

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

2. Питання на перевірку знання Законів України

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 • Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу».
 •  Основні принципи державної служби.
 • Правове регулювання державної служби.
 • Основні права державних службовців.
 • Основні обов'язки державних службовців.
 • Захист права на державну службу.
 • Система управління державною службою. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері державної служби.
 • Керівник державної служби в державному органі.
 • Право на державну службу.
 • Порядок призначення на посаду державної служби.
 • Обмеження щодо призначення на посаду державного службовця.
 •  Переведення державних службовців.
 •  Підвищення професійної компетентності державних службовців.
 • Обовязки керівника державної служби щодо забезпечення службової  дисципліни
 • Підстави припинення державної служби.

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

 2. Посади в органах місцевого самоврядування.

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

 3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Антикорупційна експертиза.

19. Спеціальна перевірка.

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

 

   4. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Староста об’єднаної територіальної громади.

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.

10. Повноваження селищних рад.

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.

12. Повноваження селищного голови.

13. Порядок формування рад.

14. Постійні комісії сільської ради.

15. Виконавчий комітет селищної ради.

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Право комунальної власності.

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Питання на перевірку знання специфіки функціональних повноважень відділу земельних віддносин, сільського господарства, агропромислового комплексу та екології

 1. Земельні відносини (ст.2)
 2. Земельне законодавство та його завдання (ст.4)
 3. Принципи земельного законодавства (ст.5)
 4. Повноваження сільських, селищан, міських рад у галузі земельних відносин (ст.12)
 5. Категорії земель (ст.19)
 6. Встановлення та зміна цільового призначення земель (ст.20).
 7. Які землі належать до земель сільськогосподарського призначення (ст.22)
 8. Кому можуть передаватись у власність або надаватись у користування землі сільськогосподарського призначення (ст.22)
 9. Землі фермерського господарства (ст.31)
 10. Земельні ділянки для садівництва (ст.35)
 11. Земельні ділянки для городництва (ст.36)
 12. Визначення земель житлової та громадської забудови (ст.38)
 13. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. (ст.43)
 14. Визначення земель оздоровчого призначення (ст.47)
 15. Визначення земель рекреаційного призначення (ст.50)
 16. Землі історико-культурного призначення. (ст.53)
 17. Визначення земель лісогосподарського призначення (ст.55)
 18. Склад земель водного фонду (ст.58)
 19. Зміст права власності на землю (ст78).
 20. Права власників земельних ділянок (ст.90)
 21. Обов’язки власників земельних ділянок (ст.91)
 22. Право оренди земельної ділянки (ст.93)
 23. Права землекористувачів (ст.95)
 24. Обов’язки землекористувачів (ст.96)
 25. Зміст права земельного сервітуту (ст98)
 26. Що означають терміни «емфітевзис» та «суперфіцій» (ст.102-1)
 27. Зміст добросусідства (ст.103)
 28. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку (ст.110)
 29. У яких випадках провадиться безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян (ст.116)
 30. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121)
 31. Виникнення права на земельну ділянку (ст.125)
 32. Покупці земель сільськогосподарського призначення (ст.130)
 33. Земельні торги (ст.135)
 34. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст.140)
 35. Органи, що вирішують земельні спори (ст.158)
 36. Зміст охорони земель (ст.164)
 37. Деградовані та малопродуктивні землі (ст.171)
 38. Поняття землеустрою (ст.181)
 39. Визначення державного земельного кадастру (ст.193)
 40. Бонітування грунтів (ст.199)
 41. Грошова оцінка земельних ділянок (ст.201)
 42. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок (ст.212)