Посилання на Головне управління статистики

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за І квартал 2021р. є позитивним і становить 1897,5 млн.грн прибутків, за аналогічний період 2020р. – 5258,8 млн.грн збитків. Позитивне сальдо одержано підприємствами всіх видів економічної діяльності, крім охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,9%, отримано 2494,9 млн.грн прибутку, що майже у 6 разів більше,  ніж  у  І кварталі  2020р.  Основна  частина  прибутку  або  87,1%  від загальнообласного обсягу сформована у промисловості. Частка підприємств, що здійснюють діяльність у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, операцій з нерухомим майном у формуванні обсягів прибутку склала 11,2%.

За промисловими видами діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості (85,1% від загального обсягу прибутку промисловості), а саме: підприємствами з виробництва хімічних речовин та хімічної продукції і гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

За І квартал 2021р. підприємствами області допущено збитків на суму 597,4 млн.грн проти 5677,2 млн.грн в аналогічному періоді 2020р. Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 7,9 в.п. і становила 34,1%. Найбільші обсяги збитків допущено у промисловості (62% від загальної суми збитків); у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги отримано 14,4% загальнообласної суми збитків, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 13%, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9,8%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 0,8%.

У промисловості обсяги збитків отримані, в основному, підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (95,4% від загальної суми збитків у промисловості).

Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області склав 16,2%, всієї діяльності – 11,8%.

Станом на 31 березня 2021 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області, які підлягали обстеженню, склали 32,3 та 15,4 млрд.грн відповідно.

За видами економічної діяльності основна частина заборгованості припадала на підприємства промисловості – 70,3% дебіторської та 63,3% кредиторської, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,6% та 13%, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 10,6% та 13,7% відповідно. У структурі дебіторської заборгованості 23,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 57,3% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.