Переріслянська сільська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс у відділ освіти та молоді на посади:

Начальник: (1 особа).

Вимоги до кандидата:

- вища педагогічна освіта (не нижче ступеня магістра, спеціаліста);

- володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

- досвід роботи в органах влади або місцевого самоврядування - не менше трьох років.

Повинен знати:

 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 • Закон України «Про боротьбу з корупцією»
 • Конституцію України,
 • Закон України про освіту,
 • Закон України про дошкільну освіту
 • Закон України про позашкільну освіту та інші законодавчі акти

В роботі керується актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про відділ освіти та молоді і посадовою інструкцією.

Головний спеціаліст: (7 осіб)

Вимоги до кандидата:

- вища освіта (спеціаліста);

- володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Повинен знати:

 • Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 • Закон України «Про боротьбу з корупцією»
 • Конституцію України,
 • Закон України про освіту,
 • Закон України про дошкільну освіту
 • Закон України про позашкільну освіту та інші законодавчі акти

В роботі керується актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про відділ освіти та молоді і посадовою інструкцією.

Для участі в конкурсі необхідно подати:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- особову картку;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

В зв'язку з карантином зазначені документи можуть надсилатися на поштову адресу та/або електронну адресу:

78420, вул. Січових Стрільців, 21, село Перерісль, Надвірнянський район, Івано-Франківська область

е-mail:  rada-pererislj@ukr.net

тел. для довідок: (03475) 6-44-95

 

ПЕРЕЛІК   ПИТАНЬ  НА  КОНКУРС 

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

6.Об'єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров'я.

13. Обов'язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17. Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України.

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

28. Повноваження Автономної Республіки Крим.

29. Органи місцевого самоврядування в Україні.

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

2. Питання на перевірку знання Законів України

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 • Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу».
 •  Основні принципи державної служби.
 • Правове регулювання державної служби.
 • Основні права державних службовців.
 • Основні обов'язки державних службовців.
 • Захист права на державну службу.
 • Система управління державною службою. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері державної служби.
 • Керівник державної служби в державному органі.
 • Право на державну службу.
 • Порядок призначення на посаду державної служби.
 • Обмеження щодо призначення на посаду державного службовця.
 •  Переведення державних службовців.
 •  Підвищення професійної компетентності державних службовців.
 • Обовязки керівника державної служби щодо забезпечення службової  дисципліни
 • Підстави припинення державної служби.

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

 2. Посади в органах місцевого самоврядування.

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

 3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Антикорупційна експертиза.

19. Спеціальна перевірка.

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

 

   4. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Староста об’єднаної територіальної громади.

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.

10. Повноваження селищних рад.

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.

12. Повноваження селищного голови.

13. Порядок формування рад.

14. Постійні комісії сільської ради.

15. Виконавчий комітет селищної ради.

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Право комунальної власності.

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

5.  Перелік питань 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень 
 відповідного  структурного підрозділу

 

5.1. Питання на перевірку знань бюджетного законодавства

та бухгалтерського обліку 

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду.

3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

5. Поняття кошторису бюджетної установи, його складові частини.

6. Поняття плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду державного.

7. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

8. Первинні облікові документи.

9. Бюджетна класифікація.

10. Загальні вимоги до фінансової звітності.

11. Перелік товарів, робіт, послуг, які можна закуповувати за бюджетні кошти за попередньою оплатою на строк не більше одного місяця.

12. Строки виплати заробітної плати.

13. Захищені видатки бюджету.

14. Процедури закупівлі.

15. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим.

16. Розпорядники бюджетних коштів.

17. Складові оплати праці в органах виконавчої влади.

18. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

19. Подання та оприлюднення фінансової звітності.

20. Інвентаризація активів і зобов’язань.

 

 5.2.  Питання на перевірку знання Трудового законодавства (для юриста)

1. Трудовий договір.

2.  Строки трудового договору.

3. Випробування при прийнятті на роботу.

4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

5. Підстави припинення трудового договору.

6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

8. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку.

9. Трудові книжки.

10. Святкові і неробочі дні.

11.Щорічні відпустки.

12.Перенесення щорічної відпустки.

13.Заробітна плата.

14.Оплата праці працівників установ та організацій, які фінансуються з бюджету.

15.Обов'язки працівників.

16.Заохочення за успіхи в роботі. Порядок застосування заохочень. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

17.Стягнення за порушення трудової дисципліни.

18.Зняття дисциплінарного стягнення.

19. Пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти. 

20. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням.

 

5.3. Питання на перевірку знання законодавства «Про освіту» та

«Про дошкільну освіту» (для керівника та спеціалістів відділу освіти

 • Що є метою освіти згідно Законів України «Про освіту» і «Про дошкільну освіту»?;
 • Яким чином закон забезпечує право громадян України на загальну середню освіту та дошкільну освіту?;
 • Державна політика в галузі освіти, зокрема  у сфері початкової загальної освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів;
 • Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти;
 • Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах. Навчальні заклади і церква;
 • Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті;
 • Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти;
 • Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;
 • Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти;
 • Дошкільний навчальний заклад та його повноваження. Типи дошкільних навчальних закладів;
 • Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю  навчальних закладів;
 • Умови створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Наукове і методичне забезпечення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
 • Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім  та дошкільним  навчальним закладом;
 • Соціальний захист дітей  у системі освіти, а зокрема дітей шкільного та дошкільного віку;
 • Медичне обслуговування дітей у загальносвітньому та дошкільному навчальному закладі;
 • Організація харчування дітей у загальносвітньому та дошкільному навчальному закладі;
 • Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені звання;
 • Учасники навчально-виховного процессу, їх права та зобовязання;
 • Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти;

          Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.