Фото без опису

ПЕРЕРІСЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

78420, Переріслянська ОТГ(Надвірнянського району), c.Перерісіль, вул.Січових Стрільців, 21

тел.2-64-94, (03475) 2-64-94

 

07.02.2019 року № 124/03-26

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ  ЗА  2018 РІК ПО ПЕРЕРІСЛЯНСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

І.  Загальна характеристика виконання мiсцевого бюджету Перерісслянської ОТГ

Відповідно до Закону України „Про добровільне обєднання територіальних громад рішенням сесії від 02.12.2017 року № 1-1/2017 затерджено утворення Переріслянської об’єднаної територіальної громади до складу якої увійшло 4 населених пунктів ( с. Гаврилівка, с.Волосів, с. Перерісль, с. Фитьків).

Уточненим  планом місцевого бюджету на 2018 рік передбачено доходів в сумі  47291764,20 грн., в тому числі по загальному фонду – 46554264,20 грн., по спеціальному фонду – 737500 грн. Фактично надійшло доходів в сумі  46291728,27 грн., в тому числі по загальному фонду – 45811337,28 грн., що становить 98 % до уточненого плану,  по спеціальному фонду – 480390,99 грн., що становить 65 %.

Уточненим планом на 2018 рік передбачено видатків в сумі 47291764,20 грн., в тому числі по загальному фонду -  46554264,20 грн., по спеціальному фонду – 737500грн. Касові видатки за 2018 рік склали в сумі  45404882,98 грн., в тому числі по загальному фонду – 41053999,27грн., що становить 95,88 % до уточненого плану, по спеціальному фонду – 4350883,71 грн., що становить 92,93 % до уточнених призначень.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Протягом 2018 року виконавчим комітетом Переріслянської ОТГ спільно з Надвірнянським ОДПІ, депутатським корпусом громади, керівниками суб'єктів господарювання вживалися заходи по стабілізації ситуації в усіх сферах життєдіяльності громади, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку території  та виконання місцевого бюджету.

На території громади зареєстровано 52 юридичних підприємств та установ та здійснюють підприємницьку діяльність 197 фізичні особи.

Основними бюджетоутворюючими платниками Переріслянської ОТГ, сплата податків і зборів яких займає найбільшу питому вагу у надходженнях до загального фонду за 2018 рік є: ТОВ «Агрофірма «Добробут Прикарпаття»», ТОВ  «Тарновицький Кар’єр –Карпати».

 

ІІІ. ДОХОДИ           

            Згідно рішень Переріслянської сільської ради збільшено доходну частину загального фонду місцевого бюджету протягом 2018 року на суму 2631315,28 грн.

           За 12 місяців 2018 року до загального та спеціального фонду місцевого бюджету Переріслянської ОТГ надійшло доходів (без трансфертів)  в сумі  5784858  грн.

          Надходження до загального фонду місцевого бюджету склали 45811337грн., що складає 98,4%. уточненого плану на 2018 рік.

          В розрізі основних доходних джерел до загального фонду місцевого бюджету надійшло:

- податку та збору на доходи фізичних осіб – 3450817грн. (62,7 % надходжень загального фонду), що становить  86,5%   уточненого плану на рік.  

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів73318,76  грн., (1,34 % надходжень загального фонду), що становить 41,9% плану

- Внутрішні податки на товари та послуги – 102538,8 грн., що становить 110% плану. Надійшло більше, ніж заплановано  на 9338,8 грн.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 55007,69грн. (1% надходжень загального фонду), що менше, ніж заплановано на  792,31 грн.

- плати за землю – у сумі 704754,51 грн. (12,81% надходжень загального фонду), що менше плану на 7045,49 грн.

- єдиного податку – у сумі 991712,4 грн., (18,03% надходжень загального фонду), що становить 99,5% (-5186,1 грн.) до плану на рік.

           Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету склали  480391 грн., що становить 65% до плану.

Власні надходження бюджетних установ за звітний період склали 282325  грн. (58,8% до надходжень спеціального фонду), або 52,5% до плану. В тому числі:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшла у розмірі 274296 грн. ;

- екологічного податку за  12 місяців 2018 року  надійшло в сумі 4004,24 грн.

- грошових стягнень за шкоду заподіяну навколишньому середовищу надійшло за звітний період 2728,59 грн.

По КЕКД 21080500 та по КЕКД 24060300 надходжень за  12 місяців 2018 року не було.

          З метою забезпечення виконання планових надходжень місцевого бюджету  проводяться відповідні заходи, зокрема:

-  прийнято план заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету, економного й раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу на 2018 рік, затверджений розпорядженням  сільського голови, якими передбачено:

- проведення заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

- активізацію роботи із легалізації тіньової зайнятості у сфері господарської діяльності;

- посилення контролю за використанням природних ресурсів місцевого значення;

- проведення грошової оцінки земель;

- контроль за укладанням угод на земельні ділянки та сплатою орендної плати за землю.

Стан надходження платежів до місцевого бюджету та своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету сільської ради.

 

ІУ.   ВИДАТКИ  ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (загальний фонд)

          На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0110150) Переріслянської  ОТГ за 2018 рік касові видатки загального фонду проведені в сумі 4805653,30 грн.  при  уточненому плані  5081933,02  грн., що становить 94,56%.

          На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 4414523,49 грн. при уточненому плані  4671912,89 грн., що становить  94,49 % до уточнених планових призначень.

          На придбання предметів  і матеріалів, оплату послуг та інші видатки (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) проведено в сумі 224736,67грн. при уточненому плані 226559,23 грн., що становить 99,2 %.

          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 164715,14 грн. при уточненому плані 181782,00 грн., що становить  90,61 %.

          При уточненні бюджету вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року у сумі 206841,1 грн. спрямовано на оплату  праці- 132524,92грн

          Дебіторської та кредиторської  заборгованості по ТПКВКМБ 0110150   станом на 01.01.2018 року немає.         

 

 

0111010 «Дошкільна освіта» (загальний та спеціальний фонд)

         На утримання  ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» на 2018 рік  уточненим планом передбачені видатки в сумі  5277759,2 грн., в тому числі по загальному фонду 4852259,2  грн. та по спеціальному фонду 425500грн. Касові видатки проведені в сумі 4846545,03 грн по загальному фонду та в сумі 153584,41грн по спеціальному фонду.

         На виплату заробітної плати  з нарахуваннями спрямовано 3821452,33 грн.,  що становить 99,94 % до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв  - 348268,72 грн., що становить 99,99 % до уточнених планових призначень.

Касові видатки по КЕКВ 2230 складають  387475,16  грн.

Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.01.2018 року  становить   231  дитина.

Загальна кількість дітоднів за 2018 рік склала –20227. Середня вартість харчування 1 дітодня –  28 грн., в тому числі  по загальному фонду –  11    грн., спеціальному фонду –  17грн.

Залишок коштів по платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2018 року становив  23836,21 грн. Протягом 12 місяців 2018 року надійшло батьківської плати у сумі 268136,02 грн. Касові видатки становлять – 541059,57 грн. (КЕКВ 2230). Залишок коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2019 року становить 3,19 грн.

           Залишку коштів, отриманих  за іншими джерелами власних надходжень станом на 01.01.2018 року не було.  

По дошкільних установах  на початок року залишки продуктів харчування становили 74487,04 грн., на кінець звітного періоду – 86939,41грн.

          Дебіторської та кредиторської заборгованості по ТПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта»  станом на 01.01.2019 року немає.

         

0111020  «Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназіуми, колегіуми» (загальний та спеціальний фонд)

        На утримання загальноосвітніх шкіл  згідно уточненого плану на 2018 рік передбачено видатки в сумі 24918474,82  грн., в тому числі по загальному фонду в сумі  24615774,82  грн. та по спеціальному фонду в сумі  302700 грн.  Освоєно коштів за 2018 рік  в сумі  23372060,12 грн., що становить  93,8% до  призначень, в тому числі по загальному фонду  23181360,12  грн. та по спеціальному фонду в сумі 190700 грн.

         На виплату заробітної  плати  з нарахуваннями спрямовано 21203361,42 грн.,  що становить 93,63% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв  -  1519572,09 грн., що становить 98,75 % до уточнених планових призначень.

         При уточненні бюджету вільні залишки станом на 01.01.2018 року у сумі 206841,100 грн. спрямовано на оплату енергоносіїв по «0111020»– 73000,00 грн.

        

         Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних  закладах станом на 01.01.2019  року становить   1307   дітей, в тому числі діти шкільного віку - 1076 дітей,  діти дошкільного віку – 231 дітей.

        На харчування пільгової категорії дітей шкільного віку із загального фонду місцевого бюджету спрямовано видатки  у сумі 171511 грн. Фактичні видатки склали – 171511 грн.  Кількість дітоднів – 11672.  Вартість дітодня – 14,69 грн.

         Касові видатки за 2018  рік по загальному фонду становлять 23181360,12 грн. ( КЕКВ 2210 -76910,00 грн., КЕКВ 2230 – 312888,68 грн.), Залишок коштів по КЕКВ 2210 , КЕКВ 2230   станом на 01.01.2018 року становить 6  грн.

    Касові видатки  спеціального фонду становлять 256476,4 грн. ( КЕКВ 2230-65776,4 грн).  Залишок коштів, отриманих за іншими джерелами станом на 01.01.2019 року становить 46223,6 грн.

                   Субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 851379 грн. планується використати на покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів Переріслянської ОТГ.

 Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 247147 грн. використано на заміну  вікон, дверей  в Гаврилівському ліцеї .

            Дебіторської та кредиторської  заборгованості по  ТПКВКМБ 0111020 „Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназіуми, колегіуми” станом на 01.01.2019 року немає.

 

 

 

0112111  «Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги» (загальний фонд)

Протягом року утримувалися 2 фельдшерсько-акушерських пункти Переріслянської ОТГ та 2 амбулаторії . Утримувалися з коштів медичної субвенції та місцевого бюджету.  Згідно рішення сесії  №335-8
/2018 від 19.10.2018 року створено Комунальне некомерційне підприємство «Переріслянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Переріслянської сільської ради ОТГ. На утримання  Первинної медичної допомоги населенню (разом по 0112111 , 0112112 , 0112113) згідно уточненого плану на 2018 рік передбачено видатки в сумі 3637700 грн.  Освоєно коштів за 2018 рік  в сумі 3637700  грн., що становить 100 % до  плану.

         На виплату заробітної плати  з нарахуваннями спрямовано 2171200,00 грн., на придбання медикаментів – 109030 грн.,  на оплату спожитих енергоносіїв  -  131600 грн., на  придбання предметів  і матеріалів, оплату послуг   (КЕКВ 2210,2240) спрямовано кошти  в сумі 588400 гривень.

         Дебіторської та кредиторської  заборгованості по  ТПКВКМБ 0112111 станом на 01.01.2019 року немає.

 

0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (загальний фонд)

     Протягом 2018 року здійснено видатків(КЕКВ2730) на суму 10000 грн, що становить 25% уточненого плану.

 

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

        На утримання бібліотек  згідно уточненого плану на 2018 рік передбачено видатки в сумі 419228,48  грн. Освоєно 100% коштів за 2018 рік   до  призначень. На оплату праці використано 418658,68грн, оплату комунальних послуг -569,8 грн.

             Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0114030             станом на 01.01.2018 року немає.

 

 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,  клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

        На утримання будинків культури  згідно уточненого плану на 2018 рік передбачено видатки в сумі 675835,34 грн. Освоєно 100% коштів за 2018 рік   до  призначень. На оплату праці використано 666781,98грн, оплату комунальних послуг -9053,36 грн.

             Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0114060             станом на 01.01.2018 року немає.

 

 

0114081  «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв» (загальний фонд)

Рішенням від 06.07.2018 року № 216-6/2018 створено КЗК «Переріслянський центр культури і дозвілля» до якого увійшли 4 бібліотеки, 3 будинки культури та 1 клуб.

          На виплату заробітної плати   з нарахуваннями спрямовано 356190,41 грн.,  що становить 99,82 % до уточнених планових показників

Залишок коштів станом на 01.01.2018 року складає 628,93 грн.

           Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0114081             станом на 01.01.2018 року немає.

 

 

0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» (загальний фонд)

Касові видатки за 2018 рік склали 35947,58 грн. ,що становить 100 % плану.

           Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0116014  станом на 01.01.2019 року немає.

 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (загальний фонд)

Касові видатки за 2018 рік склали 74555,0 грн. ( КЕКВ2240 – 8555,0грн, КЕКВ2270- 66000грн),що становить 100 % плану.

           Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0116030  станом на 01.01.2019 року немає.

 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Касові видатки за 2018 рік склали 8927,0 грн. ( КЕКВ 2240),що становить 100 % плану.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по  ТПКВКМБ 0117461  станом на 01.01.2019 року немає.

 

 

0119410  «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (загальний фонд)

          За 2018 рік  згідно рішень Переріслянської сільської ради  спрямовано субвенцію Надвірнянському  районному бюджету на фінансування закладів  вторинного рівня медицини  в сумі  3600000,00 грн.

 

 

 

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

 (спеціальний фонд)

Залишку коштів станом на 01.01.2018 року не було.  Надходження складають 3310800,0 грн. Касові видатки за звітний період - 3292119,90 грн. Залишок коштів станом на 01.01.2019 – 18680 грн.

 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

 

Надходження складають 18700 грн. Залишку коштів станом на  01.01.2019р.немає.

 

 

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

         Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутні.

 

 

 

V.ФІНАНСУВАННЯ

Протягом року з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано кошти в сумі 4125792 грн..

  • Залишки коштів на котловому рахунку загального фонду станом на 01.01.2019 року складають  173 875,04 грн.,  по освітній субвенції –851 379,66 грн.

медичній субвенції – 1140 грн..

  • По спеціальному фонду –48 210,11 грн..

 

 

VI. КРЕДИТУВАННЯ

             В розділі ІІІ. Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні.

 

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

По загальному фонду з  державного бюджету  в 2018 році надійшли:

-базова дотація (КЕКД 41020100) в сумі  7286000,00 грн., що складає 100% до запланованої на 2018 рік суми надходжень;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  об’єднаних територіальних громад(КЕКД 41033200) в сумі 2710800 грн. Фактично  використано 2698617 грн.

-  освітня субвенція (КЕКД 41033900) в сумі 18347800,00 грн. (100% до плану), фактично використано 17496421  грн.,   залишок коштів станом на 01.01.2018 р. складає 851379 грн.;

      -  медична субвенція (КЕКД 41034200) в сумі  6018100,00 грн. (100% до плану), фактично використано100%.  За 2018 рік  згідно рішень згідно рішень Переріслянської сільської ради  спрямовано субвенцію Надвірнянському  районному бюджету на фінансування закладів  вторинного рівня медицини  в сумі  3600000,00 грн.

         - Дотації з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам (КЕКД 41040000) -3987200 грн. . (100% до плану).

          - Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам (КЕКД 41050000) – 927090 грн. (95,7% плану).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIІ. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

Державне управління

            Всього штатна чисельність по ТКПКВКМБ 0110150  станом на 01.01.2018 року становила  41 шт.од.

           Згідно рішення II сесії Переріслянської сільської ради ОТГ № 58-2/2018 від 31.01.2018 року затверджено  структуру апарату сільської ради у кількості 41 штатних одиниць.

           Всього штатна чисельність  станом на 01.01.2019 року становить 41 ( з них вакансії –10 штатних одиниць). Фонд оплати праці за 2018 рік  складає  3679413 грн., із них посадових осіб 24 штатних одиниць -3421854 грн., інший персонал – 7 штатних одиниць – 257559 грн.

 

Освіта

По галузі „Освіта” на 01.01.2018 року налічується 7 установ в тому числі: 3 дошкільні навчальні заклади, 4 загально-освітні школи I-III ступенів.