Фото без опису

Відділ освіти та молоді Переріслянської сільської ради оголошує конкурс на посаду директора Переріслянського ліцею Переріслянської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, який  розташований  за адресою: 78420, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Перерісль, вул. Січових Стрільців, 23.

Умови оплати праці: посадовий оклад директора закладу відповідає 16-17 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 посаду керівника закладу загальної середньої освіти  Переріслянської сільської ради може обіймати особа, яка є  громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

–копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної  (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

–довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

– інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості.

         Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється у два етапи за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, та перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Документи відповідно до Положення подаються кандидатами особисто (або  уповноваженою  особою згідно з довіреністю)  на адресу: вул. Січових Стрільців, 21, с. Перерісль (Відділ освіти та молоді Переріслянської сільської ради).

Термін подання документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення. Дата, час і місце проведення конкурсу буде повідомлено кандидатам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсною комісією. Контактна особа: Ерстенюк Христина Володимирівна, головний спеціаліст Відділу освіти та молоді Переріслянської сільської ради, тел.: 0976353977, електронна пошта pererislosvita@gmail.com